Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 273 197 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne komputera

niedziela, 06 czerwca 2010 11:06
Skocz do komentarzy
1. Urządzenia wewnętrzne (peryferyjne) umożliwiają komunikację pomiędzy użytkownikiem, a komputerem.

2. Urządzenia zewnętrzne dzielimy na:
a) wejściowe za pomocą, których użytkownik wprowadza informacje do komputera: klawiatura, notebook, mysz, touchpad, kamera, aparat itd.
b)wyjściowe przez, które komputer przekazuje użytkownikowi wynik swojej pracy: monitor, rzutnik, drukarka, ploter, głośnik itd.

3. Opis urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych


Klawiatura
- dzięki niej możemy porozumiewać się z komputerem. Można wprowadzać dane, teksty, polecenia. Składa się z 101-104 klawiszy.

Klawiatura

Opis klawiszy usystematyzowany od lewej do prawej i od góry do dołu:

Esc – klawisz zwykle służy do wstrzymywania sekwencji operacji. Esc to skrót od angielskiego Escape co oznacza „ucieczka”. Jeżeli wykonujemy jakąś sekwencję operacji, i chcemy ją przerwać przed zakończeniem to możemy spróbować nacisnąć klawisz Esc.

F1 – F12 – klawisze funkcyjne. Praktycznie w każdym programie służą do czegoś innego. Są to klawisze, pod którymi twórcy oprogramowania mogą ukryć funkcje, które wymagają szybkiego uruchomienia (np. pomoc, słowniki, notatniki, wydruki, konfiguracje itp., itd.)

PrintScrn, ScrollLock, Pause – klawisze które obecnie straciły na znaczeniu. Były wykorzystywane w starszych znakowych systemach operacyjnych, dzisiaj praktycznie niewykorzystywane, o ile programiści nie wyznaczą im jakiejś funkcji podobnie jak klawiszom F1-F12.

~ tylda jest wykorzystywana dziś raczej głównie w internecie. W normalnej pracy klawisz raczej niewykorzystywany.

Klawisze alfanumeryczne – służą do wprowadzania znaków, takich, jakie są wydrukowane na klawiszach. Niektóre klawisze jak np. klawisze z cyframi zawierają dodatkowo wydrukowane inne symbole. Naciskając na taki klawisz wprowadzamy do komputera znak, który jest wydrukowany niżej. Aby wprowadzić do komputera symbol widniejący na którymś z tych klawiszy powyżej, należy wcisnąć klawisz Shift i trzymając cały czas go wciśniętym, nacisnąć na klawisz z pożądanym symbolem. Teraz można puścić klawisz Shift. Naciskając na litery wprowadzamy do komputera tzw. małe znaki. Gdy chcemy wprowadzić duży znak musimy nacisnąć Shift i trzymając go wcisnąć pożądaną literę.

Backspace – (czasami może być oznaczony tylko strzałką w lewą stronę – ostatni klawisz w górnym rzędzie klawiatury numerycznej) służy do kasowania znaku, za którym znajduje się kursor. Po prostu kasuje po jednym znaku wstecz.

Tab – klawisz tabulacji – w edytorach tekstu powoduje przeskoczenie kursora do przodu, do z góry określonego miejsca, dzięki temu jest wykorzystywany do robienia równych akapitów, czy wcięć w tekście. W różnego rodzaju formularzach służy do przeskakiwania do kolejnego pola formularza. Łącznie z przyciskiem Shift zwykle pozwala przeskakiwać do poprzedniego pola formularza.

Caps Lock – po naciśnięciu tego klawisza zapala się na klawiaturze dioda. Po ponownym wciśnięciu dioda gaśnie. Gdy dioda jest zapalona wszystkie litery pisane są dużymi znakami. Gdy podczas pisania liter wciśnięty będzie Shift wówczas zamiast dużych będziemy pisali małymi znakami. Caps Lock odnosi skutek tylko do liter. Klawisze z wydrukowanymi podwójnymi znakami (jak cyfry) nadal działają jak dawniej tzn. dolny znak jest drukowany po wciśnięciu klawisza, a górny, gdy równocześnie był wciśnięty Shift. Należy zwrócić uwagę podczas wpisywania hasła, czy dioda Caps Lock jest zgaszona, gdyż dla komputera małe i duże litery to całkowicie różne znaki. Wpisując hasło nie widzimy jakich liter używamy.

Enter – (po angielsku – WEJŚCIE) – klawisz służy do zatwierdzania wszelkich operacji. W edytorach tekstu powoduje natychmiastowe przejście kursora do nowej linii.

Shift  - klawisz służący do zmiany działania klawiatury. Samo wciskanie Shift nie daje żadnych rezultatów. Dlatego można go spokojnie nacisnąć i trzymać jad długo się nam podoba. Podczas gdy ten klawisz jest wciśnięty zmienia się znaczenie innych klawiszy – litery zmieniają wielkość, pisane są znaki wydrukowane na górze klawiszy. Są dwa klawisze Shift prawy i lewy. Oba mają takie samo działanie.

Ctrl – (Control) klawisz mający za zadanie zmodyfikować działanie klawiatury podobnie jak klawisz Shift. Podobnie też działa. Samo wciskanie Ctrl nie powoduje żadnych reakcji. Dopiero w połączeniu z innym klawiszem może wywołać jakąś funkcję. Kombinacje Ctrl+(klawisz) mają przypisane różne funkcje w różnych programach w zależności od woli programisty.

Alt – (Alternative) kolejny klawisz do zmiany działania klawiatury. Podobnie jak Shift i Ctrl samo naciskanie Alt nie powoduje żadnego działania. W przeciwieństwie jednak do Shift którego działanie jest zazwyczaj (wola programistów) takie samo dla lewego i prawego klawisza, to w przypadku Ctrl częściej można spotkać różnice w działaniu lewego i prawego przycisku, natomiast w przypadku Alt tych różnic można być pewnym. I tak prawy Alt wykorzystywany jest zwykle do wprowadzania polskich znaków. Przytrzymując prawy Alt i wciskając odpowiednią literę otrzymujemy polskie znaki. W przypadku znaku „ź” należy wcisnąć klawisz „x”. Żeby otrzymać duże polskie litery należy równocześnie z prawym Altem trzymać wciśnięty Shift, lub powinna świecić się dioda Caps lock.

Można też łączyć modyfikacyjne działanie klawiszy Shift, Ctrl i Alt, np. (Ctrl + Shift + A ; lewy Alt + Shift + F1; itd. itp.) i każda taka kombinacja może oznaczać coś innego.

Istnieje kombinacja Ctrl + Alt + Delete, która jest zwykle zarezerwowana do resetowania komputera, dlatego należy się jej wystrzegać.

Spacja – najdłuższy klawisz na klawiaturze – służy do wprowadzania odstępu (pustego miejsce, pustego znaku). Znak taki przez komputer jest traktowany jak każdy inny znak, tyle tylko, że nie jest widoczny. Dlatego np podczas wyszukiwania tekstów, należy zwracać uwagę, czy nie wpisaliśmy gdzieś niepotrzebnie Spacji.

Kursory – służą do przemieszczania się w tekście lub formularzu zgodnie z kierunkiem, który wskazują.

Insert – (Wstaw) – klawisz używany do zmiany trybu w edytorach tekstów. Przełącza między trybem wstawiania I zastępowania. W jednym z nich pisząc tekst wszystko co jest umieszczone dalej jest przesuwane tworząc miejsce dla kolejnego znaku, w drugim trybie nowe znaki są pisane zastępując stare.

Delete – (Usuń) powoduje usunięcie znaku znajdującego się tuż za kursorem w odróżnieniu od Backspace , który usuwa znak znajdujący się przed kursorem. Jeżeli kursor nie jest cienką pionową linią znajdującą się pomiędzy znakami tylko ma formę mrugającego prostokąta przykrywającego znak, to klawisz Delete kasuje znak, na którym znajduje się kursor.

Home – (Dom) w edytorach tekstu powoduje powrót kursora do początku linii.

End – (Koniec) w edytorach tekstu powoduje przesunięcie kursora na koniec linii.

Page Up – (Strona do góry) w edytorach tekstu powoduje przesunięcie kursora o stronę do góry.

Page Down – (Strona w dół) w edytorach tekstu powoduje przesunięcie kursora o stronę do dołu.

Blok klawiatury numerycznej – może mieć różne zastosowania w zależności od tego, czy świeci się dioda Num Lock. Diodę zaświeca się i gasi za pomocą klawisza Num Lock, który jest umieszczony w lewym górnym rogu klawiatury numerycznej. Gdy dioda się świeci, to klawiatura działa jak klawiatura z cyframi (łatwo wprowadzać do komputera dane liczbowe), gdy dioda jest zgaszona to klawiatura działa tak jak na to wskazują oznaczenia na klawiszach znajdujące się pod cyframi, czyli poszczególne klawisze spełniają funkcje edycyjne jak odpowiednie klawisz obok i kursory.

W nowych typach klawiatur pojawiły się klawisze z symbolem okienek Windows i menu. Służą one do rozwijania menu z paska zadań (odpowiednik naciśnięcia kursorem myszki na przycisk Start na ekranie), oraz do rozwijania menu kontekstowego (odpowiednik naciśnięcia prawym przyciskiem myszki na ekranie).


Notebook - Jest to komputer przenośny. Wyposażony w miniklawiaturę. Ma wszystkie standardowe klawisze.

http://www.benchmark.pl/uploads/image/acer-aspire-8935-5935-and-3935-notebook-pcs.jpg
Klawiatura ergonomiczna - zaprojektowana po to by zwiększyć komfort pracy. Jest "przełamana" w połowie.
http://www.bankier.pl/static/att/61000/1966144_klawiatura.jpgMysz - nieodłączny element zestawu komputerowego. Umożliwia szybkie wydawanie poleceń. Kierujesz kursorem, sterujesz pracą wielu programów.

http://www.automatyka.siemens.pl/imagesproducts/as/SIMATIC_PCs_3-Button_Mouse.JPG

Joystick - używany w grach. ruchomy pionowy drążek sterujący, który można odchylić, kierując ruchy.
http://www.igcse-computing.com/students_html/FirstPage/logitechFreedomJoystickWirelesss.gif


Gamepad - płaska odmiana joystick'a, wyposażony w kilka klawiszy.
http://www.mrgadget.com.au/catalog/images/logitech_dual_action_gamepad.gif


Touchpad - występuje w komputerach przenośnych (myszka)

http://support.dell.com/support/edocs/systems/latc600/en/ug/touchpad.gif


Skaner
- pozwala przenosić obrazy z kartki do komputera. Obrazy po wprowadzeniu do komputera można obrabiać.

http://www.komputery.bielawa.pl/img/skaner.jpg

Mikrofon
- użądzenie pozwala nagrywać dźwięki. Do przwtwarzania służą odpowiednie programy.

http://www.radmor.com.pl/images/offer/radio/mikrofon_dod.jpg

Modem - pozwala przesyłać dane za pomocą lini telefonicznych. dzieki niemu korzystamy z internetu. Jest to użądzenie wyjściowe jak i wejściowe.

http://www.internet.multimo.jgh.pl/galerie/512-kb-s-modem-alcatel-s_4.jpg
Ploter - na podstawie danych z komputera wykreśla rysunki wymagające wielkiej precyzji.

http://wronikowski.com/oferta/ploter_01.jpg
Monitor - służy do porozumiewania się z człowiekiem. Pokazuje przebieg i wyniki pracy.

http://badhead.com/zshop/images/17%20CRT.jpg 
                             MONITOR CRT                                                                  
                               
http://www.regle.zakopane.pl/jarzebina/components/com_virtuemart/shop_image/product/Monitor_LCD_19___48bfa7faed40d.jpg
                  MONITOR LCD

Drukarka
- umożliwia przeniesienie obrazu lub tekstu na kartkę. Wyróżniamy drukarki: igłowe, atramentowe, laserowe.
http://www.golddom.com.pl/sklep/images/drukarka.jpg
Głośniki, słuchawki - pozwalają odtwarzać dźwięk, nie można w pełni korzystać z komputera bez nich.
http://www.ps.com.pl/module/sklep/ga/571/gb/59/ix/fotos/7003/79579.jpg                                              http://www.jvc.pl/images/web_small/108209_ha_rx300.jpg

Touchscreen - ekran dotykowy. Pozwala przez dotykanie monitora podać polecenie.
http://www.latestngadgets.com/wp-content/uploads/2009/07/touchscreen.jpg
Podziel się
oceń
11
10


Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy
 • dodano: 16 maja 2017 17:01

  No a gdzie miejsce dla drukarek laserowych :D ?

  autor Inkhouse

  blog: http://inkhouse.biuroprasowe.pl/

 • dodano: 01 października 2016 14:15

  chujowe xD

  autor .i.

 • dodano: 25 lutego 2016 13:29

  Tusze do drukarek mają często to do siebie, że lubią wysychać. Aby tego uniknąć kupuj najlepsze tusze sprawdzonych marek. Wejdź do nas i zobacz co oferujemy!

  autor tusze

  blog: http://www.tusze.waw.pl

 • dodano: 10 lutego 2016 18:48

  Z takiej ergonomicznej klawiatury nie wiem czy dałbym radę korzystać~!

  autor InkHouse

  blog: http://inkhouse.pl

 • dodano: 11 lutego 2014 11:21

  Fuck yea

  autor Andzrebvgvfcfgbc'

  blog: gghhhy

 • dodano: 11 lutego 2014 11:20

  Fuck yea

  autor ghthjh

  blog: gghhhy

 • dodano: 19 listopada 2013 8:14

  adashjasghjhaiskkfhhjsl;lahhgf

  autor buła2000

  blog: rad

 • dodano: 23 września 2013 11:15

  LAMA

  autor LAMA

  blog: LAMA

 • dodano: 16 września 2013 8:26

  dobre a zwłąszcza klawiatura

  autor blach

  blog: blach

 • dodano: 20 marca 2013 12:59

  elo :D

  autor elo

 • dodano: 16 stycznia 2013 13:00

  Interesuję się akcesoriami komputerowymi, więc blog ciekawy. Będę tu wpadał.

  autor Cartridge

  blog: http://www.cartridgepoint.pl/

 • dodano: 14 stycznia 2013 2:21

  He he, fajny blog. Przede wszystkim ciekawy:)

  autor Semi-Art

  blog: http://www.semi-art.com/

 • dodano: 23 listopada 2012 9:35

  fajne

  autor u87y

  blog: ten

 • dodano: 23 listopada 2012 9:33

  super

  autor koks123

  blog: seddes

 • dodano: 23 listopada 2012 9:33

  fajne

  autor u87y

 • dodano: 15 listopada 2012 13:07

  fajne

  autor ikjh

  blog: ,n

 • dodano: 14 listopada 2012 9:12

  w niczym nie pomogłaś

  autor kupa w sikach

  blog: k

 • dodano: 07 października 2012 20:37

  Bardzo fajnie napisane:)Dzięki

  autor :)

 • dodano: 21 września 2012 12:54

  dzięki, pomogłaś.. ;)

  autor lolz

 • dodano: 02 stycznia 2012 7:41

  nic nie pomoglo

  autor JESTEM BOGIEM

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

czwartek, 23 listopada 2017

Licznik odwiedzin:  44 811  

Kalendarz

« listopad »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Archiwum

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 44811

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Pytamy.pl

Pytamy.pl